Sorry, this video is not available in your country.

Rừng Sưa Rộng 10 Ha Của Người A Rem Ở Quảng Bình

chia sẻ

Rừng Sưa Rộng 10 Ha Của Người A Rem Ở Quảng Bình

Người đăng: hongvan83
Người A Rem ở rẻo cao Quảng Bình trồng được gần 10 ha sưa 15 năm tuổi, mỗi cây có giá trị từ 20 triệu đồng.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm