Sorry, this video is not available in your country.

Sài Gòn Xưa

Sài Gòn Xưa

Người đăng: nguoidep_123
Thước phim quý giá về Sài Gòn xưa, thời Pháp thuộc.
Tags: sai gon

Video Đời sống

Xem thêm