Sorry, this video is not available in your country.

Sáu Cống Ngăn Triều Có Thể Hoạt Động Cuối Năm Nay Ở Sài Gòn

chia sẻ

Sáu Cống Ngăn Triều Có Thể Hoạt Động Cuối Năm Nay Ở Sài Gòn

Người đăng: hongvan83
Chủ đầu tư cam kết với Bí thư TP HCM Nguyễn Thiện Nhân sẽ đưa dự án hoạt động vào cuối năm nếu được bàn giao mặt bằng trước 30/6.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm