Sorry, this video is not available in your country.

Sáu Người Thiệt Mạng Trong Bạo Lực Đường Phố Ở Beirut

chia sẻ

Sáu Người Thiệt Mạng Trong Bạo Lực Đường Phố Ở Beirut

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 19/10/2021
Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi những người ủng hộ Hezbollah tụ tập biểu tình để phản đối thẩm phán điều tra vụ nổ ở cảng Beirut.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm