Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Sinh Ra Là Thế

Sinh Ra Là Thế: Sinh Ra Là Thế - Đoạn 19

9.3 / 11 đánh giá
Thể loại: Radio Kể Chuyện
Tập truyện mở ra một thế giới hoang đường, huyền hoặc - ở đó con người như những dấu chấm bấp bênh trôi nổi giữa các sự kiện. Bị lạc lối trong mớ bòng bong hoặc là để cho mình trở thành một ngọn gió trên đường? Bỏ lại sau lưng sự huyên náo của đô thị, cũng như gạt bỏ huyên náo tâm hồn, các nhân vật trong truyện đạt đến sự hồn nhiên cần thiết.

Có thể bạn thích