Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Sóng Gió Thành Long Hoa - Sóng Gió Thành Long Hoa / Diệu Thủ Thần Bổ Tiếu Giai Nhân | Tập 1

7.8 / 51 đánh giá
Đạo diễn: Nguyên Bân Cao Dực Tuấn
Thợ sắt Du Vân được Thốc Ưng xem trọng, cho gia nhập tổ chức Thiết Huyết Thập Tam Ưng. Du Vân tưởng có thể ra tay hành hiệp trượng nghĩa nhưng nào ngờ thực ra Thốc Ưng lại muốn cướp bạc của triều đình...

Có thể bạn thích