Sorry, this video is not available in your country.

Tại Sao Chuột Thường Được Dùng Làm Vật Thí Nghiệm?

Tại Sao Chuột Thường Được Dùng Làm Vật Thí Nghiệm?

Người đăng: conmalangvudai
Với hệ thống gene gần giống con người cùng đặc tính sinh sản đặc biệt chuột trở thành vật nghiên cứu lý tưởng.
Tags: Khám phá

Video Đời sống/Động vật

Xem thêm