Sorry, this video is not available in your country.

Tại Sao Chuột Thường Được Dùng Làm Vật Thí Nghiệm?

chia sẻ

Tại Sao Chuột Thường Được Dùng Làm Vật Thí Nghiệm?

Người đăng: conmalangvudai
Với hệ thống gene gần giống con người cùng đặc tính sinh sản đặc biệt chuột trở thành vật nghiên cứu lý tưởng.
Tags: Khám phá

Video Đời sống/Động vật

Xem thêm