Sorry, this video is not available in your country.

Thái Hậu Dương Vân Nga

Yêu thích

Thái Hậu Dương Vân Nga

Thái Hậu Dương Vân Nga: Thái Hậu Dương Vân Nga

Người đăng:
Thể loại: Nhạc, Cải lương
Đinh Toàn lên ngôi lúc 6 tuổi, Thái hậu Dương Vân Nga nắm quyền nhiếp chính. Chẳng bao lâu, năm 980, bà trao long bào cho Thập đạo tướng quân Lê Hoàn. Dương Vân Nga khảng khái vì tồn vong chung của đất nước thay vì một ngai vàng riêng tư.
Tags: Cải lương cổ

Có thể bạn thích