Sorry, this video is not available in your country.

Thăm Làng Hoa Sa Đéc Những Ngày Gần Tết

chia sẻ

Thăm Làng Hoa Sa Đéc Những Ngày Gần Tết

Người đăng: hongvan83
Làng hoa Sa Đéc dự kiến cung cấp cho thị trường 2,5 - 3 triệu giỏ hoa như: cúc mâm xôi, cúc đồng tiền...phục vụ Tết.

Video Đời sống/Du lịch

Xem thêm