Sorry, this video is not available in your country.

Thanh Gươm Của Vua Dionysius

Yêu thích

Thanh Gươm Của Vua Dionysius

Thanh Gươm Của Vua Dionysius: Thanh Gươm Của Vua Dionysius

Người đăng:
Thể loại: Radio Kể Chuyện
Dionysius có một tên cận thần xu nịnh, luôn cho rằng đức vua là người hạnh phúc nhất. Biết được điều ấy, Dionysius quyết định cho hắn thử làm vua trong vòng một ngày. Tên cận thần được ăn sơn hào hải vị, được đối đãi như một ông vua bậc nhất. Thế nhưng, hắn bắt đầu nhận ra sự thật... 
Tags: Audio, truyện cổ tích

Có thể bạn thích