Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Thầy Rởm

Thầy Rởm: Thà Thanh Tao

Phú ông nọ muốn giữ cốt cách thanh tao nên tới tuổi về già rồi vẫn chưa có vợ. Một hôm, ông quyết định đi kén rể, tìm người nâng khăn sửa túi.

Có thể bạn thích