Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Kẻ Chỉ Điểm - The Stool Pigeon

Trong bộ phim tâm lý hành động này, một cảnh sát sử dụng một tên tội phạm làm kẻ chỉ điểm. Nhưng kẻ chỉ điểm này lại gặp phải một kết cục đau thương.

Có thể bạn thích