Sorry, this video is not available in your country.

Thí Sinh Hà Nội Vui Vì Đề Văn Vào Lớp 10 ''Dễ Ăn Điểm''

chia sẻ

Thí Sinh Hà Nội Vui Vì Đề Văn Vào Lớp 10 ''Dễ Ăn Điểm''

Người đăng: hongvan83
Câu hỏi về tác phẩm "Đoàn thuyền đánh cá", nghị luận về vai trò của gia đình, được học sinh cho rằng dễ lấy điểm.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm