Sorry, this video is not available in your country.

Thí Sinh Miền Bắc Hoa Hậu VN Giới Thiệu Bản Thân Bằng Nhiều Thứ Tiếng

chia sẻ

Thí Sinh Miền Bắc Hoa Hậu VN Giới Thiệu Bản Thân Bằng Nhiều Thứ Tiếng

Người đăng: hongvan83
Các cô gái trổ tài nói tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nhật và tiếng Trung trong thử thách giới thiệu bản thân.

Video Giải trí

Xem thêm