Sorry, this video is not available in your country.

Thợ Cơ Khí Miền Tây Chế Tạo Turbine Gió Phát Điện

chia sẻ

Thợ Cơ Khí Miền Tây Chế Tạo Turbine Gió Phát Điện

Người đăng: hongvan83
Turbine gió tự chế của ông Lê Hữu Bá có thể tạo ra 300 KW mỗi tháng, cung cấp điện cho gia đình và sản xuất nông nghiệp.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm