Sorry, this video is not available in your country.

Thoại Ba Công Chúa

Yêu thích

Thoại Ba Công Chúa

Thoại Ba Công Chúa: Thoại Ba Công Chúa

Người đăng:
Thể loại: Nhạc, Cải lương
Địch Thanh nguyên soái gặp công chúa Thoại Ba giữa trận tiền rồi đem lòng cảm mến. Không may, Địch Thanh bại trận, liền ở lại kết tình phu phụ cùng Thoại Ba. Giữa lúc ấy, nghe tin mẹ bị tội vì mình, nguyên soái gấp rút lên đường trở về.
Tags: Cải lương cổ

Có thể bạn thích