Sorry, this video is not available in your country.

Thọc Que Đào Bắt Dông Trên Bãi Cát Ở Vũng Tàu

chia sẻ

Thọc Que Đào Bắt Dông Trên Bãi Cát Ở Vũng Tàu

Người đăng: thienbinh
Lần dấu đuôi in trên cát ở miệng hang, người dân dùng que thọc, đào sâu hàng mét bắt dông về chế biến món ăn.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm