Sorry, this video is not available in your country.

Thomas Edison

Yêu thích

Thomas Edison

Thomas Edison: Thomas Edison

Người đăng:
Thể loại: Radio Kể Chuyện
Thomas Edison là nhà khoa học, nhà sáng chế và một thương nhân đã phát minh ra rất nhiều thiết bị có ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta. Trong cuộc đời minh, nhà phát minh vĩ đại này đã có 1093 bằng sáng chế mang tên ông tại Hoa Kì cũng như các bằng sáng chế tại Pháp, Anh, Đức.
Tags: Audio, Truyện thiếu nhi

Có thể bạn thích