Sorry, this video is not available in your country.

Ngũ Thử Đại Náo Đông Kinh - Tập 30

Yêu thích

Tập phim

Ngũ Thử Đại Náo Đông Kinh - Three Heroes And Five Gallants Tập 30

Đạo diễn: Ngô Gia Đãi
Sản xuất: Hoa Nghị Huynh Đệ
''Three Heroes And Five Gallants'' xoay quanh cuộc đời Triển Chiêu – vị đại hiệp coi bốn bể là nhà, hành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp dân nghèo. Nhờ đó, danh tiếng anh lan truyền khắp chốn, được Hoàng đế mời vào cung phong làm Ngự Tiền Thị Vệ, xưng danh Ngự Miêu.
Tags: Three Heroes And Five Gallants, Ngũ Thử Đại Náo Đông Kinh

Có thể bạn thích