Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Kỹ Thuật Biểu Diễn Xe Đạp BMX

Kỹ Thuật Biểu Diễn Xe Đạp BMX: Thực Hiện Động Tác Chạy Bốc Đầu

8.8 / 9 đánh giá
BMX là môn thể thao đòi hỏi sự chính xác, kiên trì, ưa mạo hiểm vì thời gian rèn luyện bền bỉ và việc bị chấn thương là điều không tránh khỏi, nhưng luôn tạo ra được sức hút khó cưỡng.

Có thể bạn thích