Sorry, this video is not available in your country.

Tiến Trình Tế Bào Ung Thư Di Căn Trong Cơ Thể

Liên quan

Tiến Trình Tế Bào Ung Thư Di Căn Trong Cơ Thể

Người đăng: hongvan83
Ung thư bắt đầu tấn công từ một khối u đơn lẻ, sau đó lan sang các khu vực xung quanh và dần tràn đến cả những bộ phận cơ thể rất xa như não, theo TedEx.
Tags: ung thư di căn

Video Đời sống/Sức khỏe

Xem thêm