Sorry, this video is not available in your country.

Tiếng Hạc Trong Trăng

Yêu thích

Tiếng Hạc Trong Trăng

Tiếng Hạc Trong Trăng: Tiếng Hạc Trong Trăng

Người đăng: nhac_tonghop
Thể loại: Nhạc, Cải lương
Nghệ sĩ: Phước Hậu, Trâm Anh
Bình Thiếu Quân vâng lệnh phụ thân là Thần y Đông Trạch dẫn em gái mù Xuyên Lan tìm Lý Bình Thanh và phu nhân để đưa thơ. Dọc đường gặp tên cướp khét tiếng Thy Đằng cũng đến tìm uy hiếp trang chủ Lý Bình Thanh.

Có thể bạn thích