Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Tiếng Hát Chim Đa Đa: Tiếng Hát Chim Đa Đa

8.2 / 35 đánh giá
Thể loại: Nhạc, Cải lương
Nghệ sĩ: Ngọc Huyền
Vở cải lương Tiếng Hát Chim Đa Đa với sự tham gia của nghệ sĩ nổi tiếng Ngọc Huyền.

Có thể bạn thích