Sorry, this video is not available in your country.

Tinh trùng vất vả thế nào để gặp được trứng và thụ tinh

Tinh trùng vất vả thế nào để gặp được trứng và thụ tinh

Người đăng: conmalangvudai
Để gặp được trứng, tinh trùng phải vượt qua quãng đường dài 18 cm, tương đương với một chàng trai cao 1,7 m bơi qua một cái hồ rộng 5 km.
Tags: thụ tinh, tinh trùng

Video Công nghệ

Xem thêm