Sorry, this video is not available in your country.

Toàn Cảnh Bắn Pháo Hoa Đêm Giao Thừa Ở Thành Phố Sydney - Úc

chia sẻ

Toàn Cảnh Bắn Pháo Hoa Đêm Giao Thừa Ở Thành Phố Sydney - Úc

Người đăng: hongvan83
Xem lại toàn cảnh thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới ở thành phố Sydney - Úc.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm