Sorry, this video is not available in your country.

Toàn Cảnh Tuyến BOT Hòa Lạc - Hòa Bình 2.700 Tỷ Đồng

chia sẻ

Toàn Cảnh Tuyến BOT Hòa Lạc - Hòa Bình 2.700 Tỷ Đồng

Người đăng: conmalangvudai
Tuyến đường có tổng đầu tư 2.700 tỷ, thông xe ngày 10/10, rút ngắn 20 km tổng quãng đường từ Hà Nội lên Hòa Bình.
Tags: tin tức

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm