Sorry, this video is not available in your country.

Trà Ngọc Hằng: "Tôi Không Hối Hận Vì Sống Thử Với Người Cũ"

Trà Ngọc Hằng: "Tôi Không Hối Hận Vì Sống Thử Với Người Cũ"

Người đăng: seuden9x
Dù chia tay, người đẹp không tiếc vì đã hết lòng với tình yêu đã qua bởi cô tin đó là cách trải nghiệm cần thiết để đi đến chuyện cưới xin.

Video Giải trí/Sao

Xem thêm