Sorry, this video is not available in your country.

Trẻ Em Ít Lây Lan Covid-19 Hơn Người Lớn

chia sẻ

Trẻ Em Ít Lây Lan Covid-19 Hơn Người Lớn

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 23/05/2020
Theo hai nhà dịch tễ học tư vấn cho chính phủ Anh cho biết trẻ em bị nhiễm coronavirus ít lây nhiễm hơn người lớn.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm