Sorry, this video is not available in your country.

Trump: Kim Jong Un Thích Video Cảnh Phồn Vinh Mỹ Chiếu Tại Hội Đàm

chia sẻ

Trump: Kim Jong Un Thích Video Cảnh Phồn Vinh Mỹ Chiếu Tại Hội Đàm

Người đăng: conmalangvudai
TT Trump đã mang đoạn video dài 4 phút về tương lai hợp tác và phồn vinh chờ đợi Triều Tiên tới cho nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Ông Trump cho biết ông Kim rất thích đoạn video này.
Tags: tin tức

Video Tin Tức/Thời sự

Xem thêm