Sorry, this video is not available in your country.

Trung Quốc: Nhiều Điểm Lạ Được Phát Hiện Trong Các Ca Nhiễm Covid-19 Ở Ổ Dịch Mới Đông Bắc

chia sẻ

Trung Quốc: Nhiều Điểm Lạ Được Phát Hiện Trong Các Ca Nhiễm Covid-19 Ở Ổ Dịch Mới Đông Bắc

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 23/05/2020
Chuyên gia của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết các bệnh nhân COVID-19 ở tỉnh Cát Lâm và Hắc Long Giang có những điểm khác biệt so với người bệnh ở tỉnh Vũ Hán.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm