Sorry, this video is not available in your country.

Trung Quốc: Thầy Tu Tổ Chức Tưởng Niệm Cho Những Người Thiệt Mạng Vì Covid-19

chia sẻ

Trung Quốc: Thầy Tu Tổ Chức Tưởng Niệm Cho Những Người Thiệt Mạng Vì Covid-19

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 16/09/2020
Một đạo sĩ Trung Quốc đã tưởng nhớ những người đã chết vì Covid-19, thu thập các tấm bia tưởng niệm để đặt tại một tu viện trên sườn đồi ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông nước này. 

Tin Tức Tất cả

Xem thêm