Sorry, this video is not available in your country.

Animal Planet Bác Sĩ Dee: Bác Sĩ Thú Y Alaska (Tập 1)

Yêu thích

Bác Sĩ Dee: Bác Sĩ Thú Y Alaska (Tập 1)

Thời gian chiếu: 07:15 09/11/2018 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Chương trình ghi lại quá trình bác sĩ Dee kiểm tra sức khỏe của những con vật đặc biệt hứa hẹn mang lại nhiều hình ảnh thú vị.