Sorry, this video is not available in your country.

Animal Planet Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Tập 14)

Yêu thích

Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Tập 14)

Thời gian chiếu: 23:45 11/01/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Denver, Colorado, quê hương của 1 trong những bác sĩ thú y bận rộn nhất nước Mỹ và thử thách của bác sĩ Jeff là giữ cho phòng khám hoạt động ổn định., không giới hạn.