Sorry, this video is not available in your country.

Animal Planet Bơi Cùng Quái Vật Với Steve Backhall (Tập 3)

Yêu thích

Bơi Cùng Quái Vật Với Steve Backhall (Tập 3)

Thời gian chiếu: 07:15 13/07/2018 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Steve Backshall cùng các nhà khoa học và thợ lặn tiếp cận những quái vật đại dương để tìm hiểu rõ hơn về các loài ăn thịt này.