Sorry, this video is not available in your country.

Animal Planet Cuộc Chiến Cá Voi: Bờ Biển Của Cướp (Tập 1)

Yêu thích

Cuộc Chiến Cá Voi: Bờ Biển Của Cướp (Tập 1)

Thời gian chiếu: 21:00 14/09/2018 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Chương trình nói về cuộc chiến nhằm chấm dứt nạn giết cá voi hoa tiêu của Sea Shepherd ở quần đảo Faroe, nơi người dân săn bắt cá voi hàng nghìn năm nay và luôn tự hào về nó.