Sorry, this video is not available in your country.

Animal Planet Cuộc Sống Của Bác Sĩ Thú Y (Phần 2 - Tập 2)

Yêu thích

Cuộc Sống Của Bác Sĩ Thú Y (Phần 2 - Tập 2)

Thời gian chiếu: 10:55 12/02/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Chương trình theo chân các bác sĩ thú y Blue, Ross và Lavigne, khi họ cùng chung tay xử lý các ca bệnh từ nhẹ tới nguy kịch.