Sorry, this video is not available in your country.

Animal Planet Dự Án Gấu Bắc Mỹ (Tập 3)

Yêu thích

Dự Án Gấu Bắc Mỹ (Tập 3)

Thời gian chiếu: 08:10 09/11/2018 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Chương trình ghi lại quá trình Jeff Watson cố gắng hết sức để dạy 2 chú gấu xám mà anh từng cứu, Bob và Screech mọi kỹ năng mà chúng cần để có thể sống trong rừng sâu.