Sorry, this video is not available in your country.

Animal Planet Quỷ Núi (Tập 20)

Yêu thích

Quỷ Núi (Tập 20)

Thời gian chiếu: 22:50 06/12/2018 Thời lượng dự kiến: 110 phút

Chương trình sẽ ghi lại hành trình của một nhóm các thợ săn và thợ đánh bẫy chuyên nghiệp sẽ tìm kiếm và nhận dạng những sinh vật kỳ lạ vốn tưởng là chỉ có trong truyền thuyết ở dãy núi Appalachian và các vùng khác của Mỹ.