Sorry, this video is not available in your country.

Animal Planet Sát Thủ Trong Thế Giới Bầy Đàn (Tập 6)

Yêu thích

Sát Thủ Trong Thế Giới Bầy Đàn (Tập 6)

Thời gian chiếu: 08:10 15/03/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Loạt chương trình li kỳ này xoay quanh cuộc chiến sinh tồn, cuộc chiến bảo vệ lãnh thổ, lòng trung thành và những cuộc báo thù của các loài vật ở Châu Phi.