Sorry, this video is not available in your country.

Animal Planet Trùng Tu Trạm Cứu Hộ Thú Cưng

Yêu thích

Trùng Tu Trạm Cứu Hộ Thú Cưng

Thời gian chiếu: 08:10 12/07/2018 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Dự án Pawsitive và chuyên gia động vật Dave Salmoni giúp đỡ sửa sang lại những trạm cứu hộ xuống cấp trầm trọng, đem đến cho các con vật cơ hội tìm được mái ấm.