Sorry, this video is not available in your country.

ANTV Cuộc Chiến Mẫu Tử (Tập 21)

Yêu thích

Cuộc Chiến Mẫu Tử (Tập 21)

Thời gian chiếu: 12:00 15/08/2019 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Bộ phim là cuộc đấu tranh khốc liệt nhân danh tình mẫu tử của hai người mẹ hoàn toàn khác biệt. Hong Ji-won và Son Yeo-ri là 2 người phụ nữ một già, một trẻ; một ở đỉnh cao của quyền lực, một ở đáy vực của tù tội; một vì con mà sẵn sàng cướp đoạt tất cả; một vì con mà sẵn sàng từ bỏ tất cả.