Sorry, this video is not available in your country.

ANTV Khuynh Thế Hoàng Phi (Tập 25)

Yêu thích

Khuynh Thế Hoàng Phi (Tập 25)

Thời gian chiếu: 22:40 15/04/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Thời Ngũ Đại thập quốc thế sự nhiễu loạn, Mã Phức Nhã là công chúa Sở quốc với bàn tay và trái tim vàng, nguyện làm thầy thuốc cứu nhân độ thế. Tiếng thơm về lòng nhân đức của Phức Nhã khiến hoàng đế Bắc Hán là Liên Thành chú ý đến, chàng lại phải lòng nàng khi nhìn thấy nàng múa điệu Phượng Vũ Cửu Thiên trên đại điện, nên càng muốn cầu thân. Nhân lúc hoàng thúc Mã Nghi Phương tạo phản, Liên Thành đã giúp đỡ Mã Phức phục quốc và giữa họ dần nãy sinh tình cảm.