Sorry, this video is not available in your country.

ANTV Thám Tử Doyle (Phần 2 - Tập 11)

Yêu thích

Thám Tử Doyle (Phần 2 - Tập 11)

Thời gian chiếu: 21:00 07/12/2017 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Câu chuyện xoay quanh hai bố con nhà Doyle và văn phòng thám tử tư của họ tại chính quê hương St. John’s, Newfoundland. Cả ông bố Malachy lẫn anh con trai Jake đều đã từng là cảnh sát, nên khi bắt tay thành cộng sự thám tử tư, họ làm việc khá hợp ý nhau. Có vẻ khoảng cách thế hệ không làm khó được mối quan hệ này khi ông bố Malachy luôn thấu hiểu và biết cách chế ngự con cái.