Sorry, this video is not available in your country.

ANTV Thiếu Lâm Tàng Kinh Các (Tập 5)

Yêu thích

Thiếu Lâm Tàng Kinh Các (Tập 5)

Thời gian chiếu: 13:00 15/03/2019 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Bộ phim lấy bối cảnh lịch sử vào triều nhà Minh năm Thiên Khởi. Trong cuộc chiến tranh giành, tướng quân Nhật Bản Tiểu Trạch Chính Hùng bị yếu thế, hắn đã dẫn quân chạy đến vùng duyên hải Trung Quốc, liên kết với hải tặc gây họa cho Trung Quốc. Vào lúc đó, hoàng đế Minh triều còn nhỏ, trẻ người non dạ nên Thái giám Vương Ký chuyên chính đã tận dụng tình thế này âm mưu đoạt vị, hãm hại trung thần, hủy hoại triều đình.