Sorry, this video is not available in your country.

ANTV Thợ Săn Ma Túy

Yêu thích

Thợ Săn Ma Túy

Thời gian chiếu: 21:00 22/07/2019 Thời lượng dự kiến: 60 phút

50 tập phim “Thợ Săn Ma Túy” là cuộc cân não của điệp viên ngầm Lữ Vân Bằng (Vu Hòa Vỹ đóng) với tổ chức tội phạm ma túy cầm đầu khu vực Tam Giác Vàng. Mục tiêu của Lữ Vân Bằng là để trả thù cho anh trai Lữ Vân Phi (Ngô Tú Ba đóng), một cảnh sát hy sinh trong khi điều tra về tổ chức tội phạm này và cháu trai Lữ Hiểu Phong.