Sorry, this video is not available in your country.

AXN Bản Năng (Phần 1 - Tập 9)

Yêu thích

Bản Năng (Phần 1 - Tập 9)

Thời gian chiếu: 18:25 11/02/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Tiến sĩ Dylan Reinhart là 1 tác giả tài năng kiêm giáo sư đại học bộ môn hành vi tâm lý. Khi được mời hỗ trợ bắt tên giết người hàng loạt sử dụng sách của mình làm nguồn tham khảo, Dylan không thể làm ngơ và chấp nhận quay lại với cuộc sống của 1 điệp viên CIA xưa kia.