Sorry, this video is not available in your country.

AXN Bí Danh (Phần 1)

Yêu thích

Bí Danh (Phần 1)

Thời gian chiếu: 07:45 18/07/2017 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Đang là sinh viên, Sydney được một tổ chức gián điệp có tên SD-6 tuyển mộ. Càng tham gia sâu hơn, Sydney nhận ra SD-6 không phải một nhánh của CIA như cô vẫn tưởng, và họ có những mưu đồ xấu xa hơn.a