Sorry, this video is not available in your country.

AXN Bị Tóm Trên Máy Quay Với Nick Cannon (Phần 3 - Tập 1)

Yêu thích

Bị Tóm Trên Máy Quay Với Nick Cannon (Phần 3 - Tập 1)

Thời gian chiếu: 23:50 13/06/2018 Thời lượng dự kiến: 10 phút

Người dẫn chương trình Nick Cannon sẽ đưa khán giả đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác thông qua một loạt video ghi lại những sự kiện đầy kịch tính, hấp dẫn nhất được trích xuất từ máy quay, điện thoại di động, camera an ninh.