Sorry, this video is not available in your country.

AXN Biệt Đội Seal (Phần 2)

Yêu thích

Biệt Đội Seal (Phần 2)

Thời gian chiếu: 05:10 13/07/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Đây là series về chủ đề quân sự theo bước cuộc sống, quá trình huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ của một trong những lực lượng tinh nhuệ nhất của Hải quân Mỹ.