Sorry, this video is not available in your country.

AXN Cậu Bé Karate

Yêu thích

Cậu Bé Karate

Thời gian chiếu: 22:00 15/04/2019 Thời lượng dự kiến: 160 phút

Vì công việc, một bà mẹ đơn thân phải mang con chuyển đến Trung Quốc. Tại đây, cậu bé cảm thấy lạc lõng và thường xuyên bị bắt nạt. May thay, cậu được một cao thủ dạy cho bí kíp kungfu và tinh thần võ học.